PRATITE NAS

FacebookInstagramTwitter

Newsletter

Ime:
Email:

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

Šta je potrebno znati prije svake prijave putovanja ?

Prije svake prijave za putovanje, potrebno je provjeriti da li posjedujete adekvatna dokumenta za prelazak granice. (pasoš, ličnu kartu, vizu ...) Predlažemo da se o tome informišete u odredjenoj ambasadi, ministarstvu, ili nekoj drugoj ustanovi kompetentnoj da pruži pravu informaciju.

Na koje sve destinacije državljani Crne Gore mogu putovati samo sa ličnom kartom ?

Gradjani Crne Gore mogu putovati sa ličnom kartom na sve destinacije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Makedoniji.

Da li je potrebno da nosim sa sobom dokument koji je priložen prilikom vršenja rezervacije putovanja ?

Dokument čiji broj priložite prilikom zvanične prijave u turističkoj agenciji obavezno je ponijeti sa sobom na isto putovanje.

Šta u koliko carinska policija ustanovi da moja dokumenta pasoš/lična karta nisu ispravni ?

U slučaju da na graničnom prelazu putniku ne bude odobren prolaz zato što ne posjeduje adekvatnu dokumentaciju, agencija nije dužna da organizuje put ili snosi troškove povratka do mjesta polaska.

*** Posebnu pažnju potrebno je posvetiti pripremi dokumentacije osoba koje ne posjeduju crnogorsko državljanstvo, kao i maloljetnim licima.

Na šta je potrebno obratiti pažnju u koliko je putnik maloljetno lice ?

U slučaju da maloljetno lice putuje u pratnji samo jednog roditelja, potrebno je da posjeduje i pismenu saglasnost drugog roditelja. U slučaju da je drugi roditelj preminuo, na graničnom prelazu potrebno je priložiti smrtovnicu.

Ako maloljetno lice putuje u pratnji treće osobe koja nije roditelj, potrebno je priložiti pismenu saglasnost od strane oba roditelja.

Pismena saglasnost, osim kratkog teksta, mora sadržati i puna imena i prezimena, potpise roditelja i mora biti ovjerena od strane nadležnog suda ili notara.

Da li je na putovanjima obezbijeđen i pratilac grupe ?

Turistička agencija In travel za svako putovanje obezbjedjuje pratioca grupe, koji će profesionalnim pristupom učiniti sve da obavljanje graničnih formalnosti prodje brzo i efikasno, kako bi bili u mogućnosti da nastavite svoje putovanje na pravi način.

Da li možete da mi pomognete oko savjeta vezano za potrebnu dokumentaciju ?

Ukoliko smatrate da Vam je prije puta potrebna asistencija prilikom prikupljanja i pripreme dokumenata, naši agenti će Vam rado izaći u susret i odgovoriti na svaki Vaš upit.